menu close menu

ilchileephotoformal-889x1024De stichter is Ilchi Lee.

Hij is geboren in Zuid-Korea, in 1950. Hij bleef gedurende zijn jeugd en opleiding voortdurend met de innerlijke vraag: Wat is het doel van mijn leven? Na een ascetische ervaring van 21 dagen, kwam hij tot het besef dat de menselijke energie, en alle energie, een is met het universum.

Bovendien kwam hij tot de vaststelling dat de mensheid de aarde ofwel kan herstellen of kapot maken, afhankelijk van hoe men de kracht van het brein gebruikt.

Deze ervaringen waren de basis voor Body&Brain Yoga.

Ilchi Lee is in 1980 gestart met Body&Brain Yoga in een park. In 1985 huurde hij de eerste ruimte om les te geven.
 
Sindsdien zijn er veel centra bij gekomen in verschillende landen. Voortdurend streefde hij ernaar om zijn visie op nieuwe manieren te delen met anderen.

Al zijn inspanningen hebben een en hetzelfde doel: individuen de kracht geven om zichzelf, en ook de wereld, positief te veranderen, door middel van meesterschap van het brein.

Bij het zoeken naar een weg om zijn Verlichting te delen met andere mensen ontdekte Ilchi Lee dat de wijsheid die hij had ontvangen, opgeschreven stond in een 9.000 jaar oude Aziatische heilige tekst Chun Bu Kyung.

Van 1980 af steeg het aantal centra en evolueerde de training en de kennis.
In 1991 startte men Dahn Yoga centra in de VS.
In 1996 werd het eerste Japanse Dahn Yoga centrum geopend.
In 2002 wordt het eerste centrum in Engeland geopend.
In 2006 wordt het eerste centrum in Rusland geopend.
In 2008 wordt een franchise systeem gestart voor centra in de VS.
In 2009 startte de Aarde Burgerschap Beweging officieel
In 2015 is de naam Dahn Yoga veranderd naar Body&Brain Yoga

The Earth Citizen Movement of de Aarde Burgerschap beweging, gesticht door Ilchi Lee streeft een bewustzijnsverandering na met het doel om acties te ondernemen om het behoud van de aarde te bewerkstelligen. Als 100 miljoen mensen over de wereld gesensibiliseerd worden en zich bewust worden van hun Aarde Burgerschap en samen actie ondernemen, kunnen we een verandering te weeg brengen.

Wat is een Aarde Burger?
Een Aarde Burger is iemand die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor de Aarde. In het Een Dollar Project worden mensen gevraagd om maandelijks een gift van een dollar over te maken. Elke dollar symboliseert de energie van een persoon.

Deelnemers in het Een Dollar project geloven dat, door het geven van Een Dollar per maand, zij aangeven dat ze zich verbinden om een betere toekomst te scheppen voor de Humaniteit en de Aarde. Zij geloven dat hun gezamenlijk energie en actie meer zal realiseren dan dat een persoon ooit zou kunnen.

Wat gebeurt er met het geld? Rekening houdend met de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling van de United Nations worden de giften gebruikt voor projecten over opvoeding, gezondheid en milieu.

Bekijk ook de links op deze website voor meer informatie